top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ԱՆՈՒՇ ՆԱԳԳԱՇԵԱՆ

«Սրտի քայլերգ»

Լսած էի ես,

Նաեւ կարդացած՝

Թէ երկու անգամ

Սիրել չես կրնար...

Իսկ բաւակա՞ն է

Սիրել մէկ անգամ...

Ամբողջ կեանք մ'ապրիլ

Մերժուած սիրով,

Միայն յուսալով:

Եւ ես ըմբոստս,

Յոգնած յուսալէ,

Հիւանդ՝ սիրելէ,

Դէմ ելայ կեանքիս.

Կ'ուզեմ վայելել

Սէրն ամբողջովին...:

Միտքս դարձուցի

Թշնամին սրտիս,

Բայց սրտիկս խեղճ

Այնպէս տրոփեց,

Հզօր կարծեցեալ

Միտքը իմ հպարտ՝

Նահանջի դիմեց...

Կեանքս դատաւոր՝

Վճիռն արձակեց.

Եւ ես ըմբոստս,

Հլու բանտարկեալ,

Դարձած եմ գերին

Յաղթական սրտիս

Միակ քայլերգին:

1998 Երուսաղէմ

#Պոեզիա #Ոչմիօրառանցբանաստեղծության #ԱնուշՆագգաշեան #Ժամանակակիցգրողներ

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում