Search
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ԱՐԱՄԱՅԻՍ ՍԱՀԱԿՅԱՆ

«Սիրելի ուսուցիչ» Սիրելի ուսուցի՛չ, տեսնում եմ ձեզ նորի՛ց,

Բայց արդեն ճերմակա՛ծ ավելի:

Եվ գիտեմ, որ մեկն էլ՝ այդ ճերմակ մազերից,

Եղել է իմ մեղքով երևի...

Աչքերիդ լույսերը, լույսե՜րը հարազատ

Անցել են իմ ջահել աչքերին:

Ես գիտեմ, որ դուք ինձ հիշե՛լ եք անընդհատ,

Ինչպես որ հիշում եք բոլորին:

Ինձ նորից հարցրեք այն անցած դասերից,

Այն անցած խոսքերից անհամար,

Ու եթե սխալվեմ, ուղղեցե՛ք ինձ նորից,

Ես հավե՜րժ աշակերտ ձեզ համար:

Ես եկել եմ այցի, և թող ձեռքըդ հոգնած

Համբուրեմ որդու պես անձնվեր,

Եվ ասեմ, որ կյանքում բոլոր լուսե մարդկանց

Ուսուցիչ անունն են միշտ տվել:

#Պոեզիա #Ոչմիօրառանցբանաստեղծության #ԱրամայիսՍահակյան

    Like what you read? Donate now and help me provide fresh news and analysis for my readers   

© Գիտե՞ք, թե,,,

© 2023 by "This Just In". Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now