top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

* * *

Քանի՜, քանի՜ կամեցել եմ

Հանգիստ գտնել կյանքիս մեջ,

Եվ միշտ սիրտս բորբոքել եմ

Երազներով ես անվերջ:

Ինձ աշխարհը չի կամի տալ

Անդորրությունն իմ խնդրած,

Դատարկ հուսով չուզե մնալ

Սիրտս մաշված, խորտակված:

Եվ չեմ խնդրում անկարելին.

Մի սիրտ, մի սիրտ զգայուն,

Որ և՛ սիրվեր, և՛ սիրողին

Բերեր սիրո վառ գարուն...

#Պոեզիա #Ոչմիօրառանցբանաստեղծության #ՀովհաննեսՀովհաննիսյան

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page