top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ՎԱՀՐԱՄ ՀԱՃՅԱՆ

Բարեկամներիս

Երբ ես չեմ լինի, ինձ չմոռանաք,

Դուք այցի եկեք իմ գերեզմանին,

Չմնաք հեռու և չօտարանաք,

Ինձ գոնե հիշեք ձեր տխուր ժամին:

Ինչքան էլ չուզեք նայել դեպի հետ,

Տարվեք օրերով ձեր խառն ու անցավ,

Հիշեք, որ մի խենթ, մի տխուր պոետ,

Ձեզ լույս բաժանեց, ինքը մութ հագավ:

#Պոեզիա #Ոչմիօրառանցբանաստեղծության #ՎահրամՀաճյան

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page