top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Գիտե՞ք, թե,,,


Կարապետ Եպիսկոպոս Քվքերեցին, Կեսարացին հիշվում է իբրև Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց Վանքի խորհրդական:

1795 թվականին եղել է Կեսարիայի նվիրակ և դարպասընկալ:

Կաթվածահար վախճանվել է 1812 թվականի սեպտեմբերի 2-ին, վանքի պարտեզում, Վանեցի Թեոդորոս Պատրիարքի և երևելիների հետ ընթրելու ժամանակ:

#Գիտեքթե #Երուսաղեմ #Պատրիարքություն

Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page