top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Գիտե՞ք, թե,,,


Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց Զինվորյալ միաբանության անդամ՝ Իգնատիոս վարդապետ Ճինակյանց Թոխատցին, 1658 թվականին իբրև նվիրակ Կեսարիայում գտնվելու ժամանակ գրավից ազատում է պատվական մի ավետարան և այդ առթիվ գրում է հետևյալ հիշատակարանը. «Ես Թօխատցի Իգնատիոս, աշակերտ Զաքարիա Վարդապետին, եկի ի Ղէյիսէրի ի քարոզութիւն Սբ. Աւետարանին, եւ այս Սբ. Աւետարանս ազատեցի ի գրաւէ՝ հալալ արդեանց իմոց, թվ. Հայոց ՌՃԼԴ, ուլիս ամսոյ ի Դ», որը Սրբոց Հակոբյանց Ձեռագրատան թիվ 1955 ձեռագիրն է:

Պատկերը ուշադրության համար

#Գիտեքթե #Երուսաղեմ #Պատրիարքություն #Ձեռագիր

Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page