top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ԻԼԻԱ ՍԵԼՎԻՆՍԿԻ

* * *

Օ՜, ո՜չ, աշխարում քեզ չի ծնել կին,

Քեզ կյանք է տվել եղեգնուտը պերճ,

Ռուս զարդագիրը գարնան երկնքի,

Ալիքվող լիճը՝ հալվող լույսի մեջ:

Եվ դրանից չէ՞՝ ուզում եմ կրկին

Քո գեղեցկության ձայնով հիանալ,

Հոգի տալ ամեն սոսափ-շշուկիդ

Եվ քո անտառում մոլորվել-մնալ:

#Ոչմիօրառանցբանաստեղծության #Պոեզիա #ԶանազանԲանաստեղծություններ

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page