Search
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ԴԱՎԻԹ ԱՍԱՏՐՅԱՆ * * *

Լուսավո՜ր, լուսավո՜ր առավոտ, Ծաղկել է դեղձենին մեր այգում Եվ չկան, ոչ արցունք ոչ կարոտ՝ Աշխարհի ու մեր տան արանքում...

Հեռավո՜ր, հեռավո՜ր առավոտ Ծաղկել՞ է դեղձենին մեր այգում, Լցվել է անտակ մի կարոտ՝ Աշխարհի ու մեր տան արանքում...

#ԴավիթԱսատրյան #Ժամանակակիցգրողներ #Պոեզիա #Ոչմիօրառանցբանաստեղծության

    Like what you read? Donate now and help me provide fresh news and analysis for my readers   

© Գիտե՞ք, թե,,,

© 2023 by "This Just In". Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now