top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ԱՐԱՄԱՅԻՍ ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Պաշտպանել է պետք

Ես կողմնակիցն եմ նորածինների -

Այդ նորեկներին պաշտպանե՜լ է պետք:

Ես կողմնակիցն եմ աշակերտների -

Այդ անկարգների՜ն պաշտպանել է պետք:

Ես կողմնակիցն եմ ուսուցիչների -

Այդ «գերիների՜ն» պաշտպանել է պետք...

Ես կողմնակիցն եմ ծերունիների -

Այդ փոքրիկների՜ն պաշտպանել է պետք:

Ես կողմնակիցն եմ և հանճարների -

Այդ անճարների՜ն պաշտպանել է պետք:

Ես կողմնակիցն եմ սո՜ւրբ Հայրենիքի -

Հենց Հայրենի՛քը պաշտպանել է պետք...

#ԱրամայիսՍահակյան #Ոչմիօրառանցբանաստեղծության #Պոեզիա

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page