top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ԱՎԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ * * *

Թե ՛ դեպի կյանքը, թե՛ դեպի մարդիկ

Շողավոր, պայծառ հավատով զինված

Ես ողջունեցի... և վեհ, գեղեցիկ

Զգացմունքներով սիրտս դղրդաց:

Ես ծունկ չոքեցի ալեկոծ կյանքի

Սեղանի առաջ անվեհեր հոգով

Ոտք դրի ուղին նոր մարգարեի,

Եվ ազատության, վեհության երգով:

Եվ ես գնում եմ նոր, հեռո՜ւ ափեր:

Եվ այս կնճիռներն - ճակատիս պսակ,

Անխոս վկա են, որ վիշտ, տանջանքներ

Ես ճաշակել եմ, որպես հաղթանակ...

#Ոչմիօրառանցբանաստեղծության #Պոեզիա #ԱվետիքԻսահակայն

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page