top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ՄԵՏԱՔՍԵ

Մոռացա

Սիրտս մոռացա գիշերը քեզ մոտ,

Անսիրտ քայլեցի ձեր փողոցն ի վար,

Կյանքս ծերացավ մինչև առավոտ,

Ձեր փողոցն ի վա՜ր, ձեր փողոցն ի վե՜ր...

Սիրտս պահերով, թե դու վեր տարար,

Տարո՛վ վար տարար, քարո՛վ վար տարար,

Ա՜խ, կյանքս վեր ու վարերով անցավ,

Վարերո՜ւմ անցավ...

#Ոչմիօրառանցբանաստեղծության #Պոեզիա #Մետաքսե

6 views0 comments

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page