top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Մեծ Պահքի 1-ին օրվա խորհուրդը


Այսօր Աստվածաշնչյան ընթերցման մեջ կարդում ենք. «Եթե դուք մարդկանց ներեք իրենց հանցանքները, ձեր Երկնավոր Հայրն էլ ձեզ կների» (Մատթ. 6:14): Եկեք Մեծ Պահքի մեկնարկն արդյունավորենք մարդկանց ներելու պատրաստակամությամբ, ներենք բոլորին, ովքեր մեղք են գործել մեր հանդեպ, ներենք բոլոր նրանց, ովքեր ցավեցրել են մեզ: Ինչո՞ւ: Որովհետև պահքի ամենաառաջին պայմանը ներողամտությունն է: Եթե Աստված Ինքը` Հիսուս Քրիստոս, լինելով «արդար և անարատ» (Ա Հովհ. 2:1), մեր հանցանքների և մեղքերի փոխարեն խաչը բարձրացավ ու ներեց նաև քո մեղքերը, ապա, որքան ևս առավել դո՛ւ պարտավոր ես ներել նրանց, ովքեր մեղանչել են քո առջև: Եվ ինչպես որ դու կներես մարդկանց, այդպես էլ Երկնավոր Հայրը կների քեզ, կօրհնի և կզորացնի: Ների՛ր և եղիր ներված:

#ՄեծՊահք

7 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page