top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Մեծ Պահքի 2-րդ օրվա խորհուրդը


Գաղտնիք չէ` պահքի նպատակն առաջնահերթ հոգու մաքրությունն է` ապաշխարությունն ու ազատագրումը ամեն տեսակ չարությունից, անիրավությունից ու մեղքից: Թե ինչպե՛ս պետք է հասնել այդ մաքրությանը այսօր մեզ պատգամում է Աստված. «Եկե՛ք խոսենք իրար հետ,- ասում է Տերը.- եթե ձեր մեղքերը արյան պես կարմիր են, ապա ես ձյան պես ճերմակ կդարձնեմ, եթե որդան կարմիր լինեն, կսպիտակեցնեմ ինչպես բուրդ։ Եվ եթե հոժար լինեք ու լսեք ինձ, դուք կճաշակեք երկրի բարիքները» (Ես. 1:18-19): Աստծո հետ զրույցը` աղոթքը և մեղքերի խոստովանությունը ի զորու են մաքրել քեզ ու քո հոգին, միայն թե չդադարես խոսել Տիրոջ հետ և ինքդ լսես Նրա Սուրբ Խոսքը:

#ՄեծՊահք

6 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում