Search
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ՄԵՏԱՔՍԵ

Օրը

Օրը թրջվեց անձրևից,

Ամպով սրբեց աչքը բաց,

Սիրածի պես նայեց ինձ,

Ամպրոպներով հեկեկաց,

Լացեց, լացեց ինձ համար,

Ու մի օր էլ իմ սիրուց

Անցա՜վ, գնա՜ց կյանքիս հետ՝

Չվայելած ու թափուր:

Փարվեց ոտքիս արցունքով,

Ափսոսանքով մղկտաց,

Խոնավացած կարոտով

Ինձ խրատներ կաթկթաց:

Լացեց, լացեց իմ ցավից,

Փայլակներով որոտաց,

Կայծակներով սաստեց ինձ,

Որ չմերժեմ քեզ հանկարծ...

#Մետաքսե #Ոչմիօրառանցբանաստեղծության #Պոեզիա

    Like what you read? Donate now and help me provide fresh news and analysis for my readers   

© Գիտե՞ք, թե,,,

© 2023 by "This Just In". Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now