top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Մեծ Պահքի 4-րդ օրվա խորհուրդը


«… Աղոթեցե՛ք Տիրոջը անկեղծ սրտով» (Հովել 1:14). Եկեղեցու Սուրբ Հայրերը մարդուն համեմատում են նմանեցնում են բուրվառի, կրակը բուրվառի ներսում` մարդկային սրտի, իսկ խունկը` աղոթքի: Որքան թեժ է կրակը, այսինքն` կրակոտ ու անկեղծ է սիրտը, այնքան ավելի անուշաբույր կլինի քո աղոթքը: Պահքի ժամանակ ջանա ավելի բորբոքել սրտիդ հուրը և անկեղծորեն աղոթել Տիրոջը:

#ՄեծՊահք

6 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page