top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Մեծ Պահքի 8-րդ օրվա խորհուրդը


Քրիստոնեությունը կատարելության կրոն է: Քրիստոնյան կոչված է կատարյալ լինելու, կատարյալ, ինչպես Աստված` Ամենասուրբ Երրորդությունը, որովհետև մարդը ստեղծված է ըստ Աստծո պատկերի (Ծննդ. 1:27): Սակայն մենք մեղքի ճանապարհով ավելի հաճախ կորցնում ու աղավաղում ենք այդ «պատկերը», քան լինում ու մնում այնպիսին, ինչպիսին մեզ Տերն է արարել, ինչպիսին Հիսուս Քրիստոսն է ուզում, որ մենք լինենք. «Արդ, կատարյա՛լ եղեք դուք, ինչպես որ ձեր երկնավոր Հայրն է կատարյալ» (Մատթ. 5:48): Ձգտի՛ր կատարելության:

#ՄեծՊահք

7 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page