top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Գիտե՞ք, թե,,,


Երուսաղեմի Սբ. Հարության Տաճարի աղետալի հրդեհի (1808 թ.) առիթով Անտոն աբեղա Եվդոկացին հորինել է մի Ողբ, ուր նկարագրել է պատահարի մանրամասները: «Ողբ ի վերայ Ս. Յարութեան» խորագրով այդ քերթվածը հրատարակել է Տրդատ եպիսկոպոս Պալյանը (Հայ Աշուղներ, Բ. էջ 115):

#Գիտեքթե #Տաճար #ՀարությանՏաճար #Երուսաղեմ #Սրբավայր #ՎանքԵկեղեցի

5 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page