top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Մեծ Պահքի 21-րդ օրվա խորհուրդը


«Ո՞վ կարող է պարծենալ, թե ինքը սուրբ սիրտ ունի, կամ ո՞վ կհամարձակվի ասել, թե ինքը զերծ է մեղքերից» (Առակ. 20:9)։

Մեծ Պահքի ապաշխարության այս շրջանը հիանալի առիթ է զննելու սեփական ներաշխարհը, հասկանալու ու կշռելու սեփական ծանր մեղավորությունը, որովհետև.«Եթե ասենք՝ «Մենք ոչ մի մեղք չունենք», մենք մեզ ենք խաբում, և ճշմարտություն չկա մեր մեջ։ Իսկ եթե խոստովանենք մեր մեղքերը, հավատարիմ է նա և արդար՝ մեր մեղքերը մեզ ներելու և մաքրելու համար մեզ ամեն անիրավությունից» (Ա Հովհ. 1:8-9):

#ՄեծՊահք

5 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page