Search
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Գիտե՞ք, թե,,,


Հայերը Սուրբ Երրորդությանը նվիրված հատուկ տոն չունեն, թեև հայ կաթոլիկները՝ հետևելով լատիններին, այն մուծել և դրել են Հոգեգալստյան 8-րդ օրը: Բայց «Երրորդություն անբաժանելի» շարականը և Սուրբ Հոգու գալստյամբ բացատրված Երրորդության խորհուրդը պատճառ են եղել, որ Հոգեգալստյան տոնին կից նկատվի նաև Երրորդության տոնը, և Երրորդության անվանը նվիրված եկեղեցիները Հոգեգալստայն օրը դիտեն սեփական տոնախմբության օր:

Պատկերը` Երեւան, ձեռ. 2627, էջ 2բ, Աստվածաշունչ, 1338 թ. Ծաղկող՝ Սարգիս Պիծակ

#Գիտեքթե #Տոն

    Like what you read? Donate now and help me provide fresh news and analysis for my readers   

© Գիտե՞ք, թե,,,

© 2023 by "This Just In". Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now