top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Մեծ Պահքի 36-րդ օրվա խորհուրդը


«Պիտի սիրես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով ու քո ամբողջ մտքով։ Այս է մեծը և առաջին պատվիրանը. և երկրորդը սրա նման է. պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես քո անձը» (Մատթ. 22:37-39)։

Փակ շղթա կազմած և մշտական փոխլրացման մեջ գտնվող այս պատվիրանի 2 կետերը կատարելու միջոցով կյանքի կոչած կլինես Քրիստոսի բոլոր պատվիրաններն անխտիր, քանզի

Աստված Սեր է (Ա Հովհ. 4:8):

#ՄեծՊահք

7 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page