top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Մեծ Պահքի 40-րդ օրվա խորհուրդը


Ահա ես բաց եմ անելու ձեր գերեզմանները և հանելու եմ ձեզ ձեր գերեզմաններից, ո՛վ իմ ժողովուրդ։ Տանելու եմ ձեզ Իսրայելի երկիրը։ Ու պիտի իմանաք, որ ես եմ Տերը, երբ բաց անեմ ձեր գերեզմաններն ու հանեմ ձեզ ձեր գերեզմաններից, ո՛վ իմ ժողովուրդ։ Իմ Հոգին տալու եմ ձեզ, և դուք կենդանանալու եք (Եզեկ. 37:12-14)։ Եզեկիելի մարգարեության հոգեշունչ այս տողերը քրիստոնեական հավատքի հույսի հիմքն են. ցանկացած մեկս, քրիիստոնյա լինելով, պետք է կյանքն ապրի այնպես, որ մահվանից հետո, երբ հասնի Քրիստոսի Երկրորդ գալուստը, կարողանա արժանանալ Աստծո Հոգով վերստին կենդանանալու հավիտենական կյանքի համար:

#ՄեծՊահք

7 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page