top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Գիտե՞ք, թե,,,


Հիսուսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ քրիստոնեական բոլոր եկեղեցիներում հիշատակվում է իբրև «Արմավենիների կիրակի», իսկ հայ եկեղեցին այն կոչում է նաև «Ծաղկազարդ», որ զուտ հայկական բնորոշում է:

#Գիտեքթե #Ծես #Տոն

9 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page