top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ԱԹԱԲԵԿ ԽՆԿՈՅԱՆ

Ընկեր

Լուսացավ, ընկե՜ր, Ե՜կ աշխատենք, ե՜կ, Աշխատանք կուզի Աշխարհը նորեկ: Աշխատանք ձեռքի, Աշխատանք մտքի, Աշխատանք կուզի Գիշեր ու ցերեկ: Աշխատանքը մեր Չի կորչի անհետ, Անմահ կմնա Վեհ մտքերի հետ: Օգուտ տանք երկրին, Օգուտ, ի՜մ ընկեր, Ցանենք աշխարհում Միշտ ազնիվ սերմեր:

#Պոեզիա #Ոչմիօրառանցբանաստեղծության #ԱթաբեկԽնկոյան

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page