top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Գիտե՞ք, թե,,,


Հայկական դեղագործական ընկերութիւններից 3-ը՝ «Աքիմեդը», «Էսկուլապը» և «Ֆարմատիկը», իրենց դեղամիջոցներն արտահանում են նաև արտաքին շուկաներ: 2005 թվականին արտերկրում գրանցված է 47 դեղ:

#Գիտեքթե

5 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page