Search
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Գիտե՞ք, թե,,,


Հայկական դեղագործական ընկերութիւններից 3-ը՝ «Աքիմեդը», «Էսկուլապը» և «Ֆարմատիկը», իրենց դեղամիջոցներն արտահանում են նաև արտաքին շուկաներ: 2005 թվականին արտերկրում գրանցված է 47 դեղ:

#Գիտեքթե

    Like what you read? Donate now and help me provide fresh news and analysis for my readers   

© Գիտե՞ք, թե,,,

© 2023 by "This Just In". Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now