• Ներսեհ Ա. Ա.

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ԶԱՀՐԱՏ

Մի լար լոյս մի լար

Մի լար լոյս մի լար Երկինքէն ինկողը չի լար: Մի լար թէ աղքատի տուն ինկար գլխու վրայ է տեղդ: Մի լար լոյս մի լար Գետնայարկ չինկող լոյսերը թող լան:

#Զահրատ #Ոչմիօրառանցբանաստեղծության #Պոեզիա

4 views0 comments