top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Գիտե՞ք, թե,,,


Հայ Առաքելական Սուրբ եկեղեցում Մեծ Պահքի ընթացքում հավատացյալները չեն կարող հաղորդություն ստանալ մինչև մեր Տիրոջ՝ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափառ Հարության օրը: Հավատացյալներին տրված վերջին առիթը Հաղորդության խորհրդին մասնակցելու համար Բուն Բարեկենդանին նախորդող՝ Կոստանդնուպոլսի Ս. Ժողովի 150 հայարապետներին նվիրված տոնն է:

#Ծես #Գիտեքթե #Պատարագ

21 views0 comments
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page