top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Գիտե՞ք, թե,,,


Այս խաչը գտնվում է Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքության գանձատանը և գործածվում է սուրբծննդյան ջրօրհնեքի արարողության ժամանակ: Այն ունի հետևյալ հիշատակարանը. Յիշատակ է Սուրբ Խաչս Գէորգին Անդառնին եւ որդոցն մհի. Համբարձումին հանգուցեալ Յիւտաւերտին, ի դռան Երուսաղիմայ Սուրբ (Յ)ակոբայ. ի թվին ՌՄԼԴ (1785):

#Գիտեքթե #Երուսաղեմ #Պատրիարքություն

Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page