top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ԶԱՀՐԱՏ

Զոհաբերում

Չորս ոչխար էին Նախ առաջինը մորթեցին Յետոյ երբ երկրորդը կը մորթէին երրորդը փորձեց փախչիլ Հազիւ տասը մեթր գնաց ձերբակալեցին Ես այդ երրորդին միսեն կերայ- Կեանքի համ ուներ:

#Զահրատ #Ոչմիօրառանցբանաստեղծության #Պոեզիա

7 views0 comments

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page