top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Ներսեհ «21-րդ դարի աշակերտները»

Updated: Feb 19, 2021


Աշակերտ ե՞ս, աղջի՞կ, թե՞ տղա Նստել ես ծալապատիկ աթոռին Դժվար է տարբերել՝ հավատա՛ Աշակերտ ե՞ս, աղջի՞կ, թե՞ տղա: Աղջիկ ես՝ տաբատ ես հագնում, Տղա ես՝ օղ ես դու կախում Դասերիս անտարբեր դու ներկա Աշակերտ ե՞ս, աղջի՞կ, թե՞ տղա: «Ինչպե՞ս եք դուք այդքան գիրք կարդում»,- Հարցնում եք ինձ դասարանում - Խաղից էլ ավելի գի՛րք կարդա Աշակե՞րտ ես, աղջի՞կ, թե՞ տղա...


© Ներսեհ

7 views0 comments

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page