top of page
  • Ներսեհ Ա. Ա.

Ոչ մի օր առանց բանաստեղծության


ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆ

Ես այն եմ եղել

Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ,

Չեմ հասել երբեք քո որոնածին,

Քո որոնածը աննյութեղեն էր,

Իսկ ես` հողեղեն, հողոտ, հողածին:

Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ,

Իմացիր որ էլ երեսով չտաս,

Հանդիպման օրից ես ինձ նեղել եմ,

Որ դու աշխարում նեղություն չզգաս:

Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ,

Լռել եմ, տարել, ներել, համբերել…

Եվ թե պատահմամբ ճանփաս շեղել եմ,

Քայլերս դարձյալ քեզ մոտ են բերել:

Ես այն եմ եղել, ինչ որ եղել եմ,

Չեմ հասել երբեք քո որոնածին.

Քո որոնածը աննյութեղեն էր,

Իսկ ես` հողեղեն, հողոտ, հողածին:

#Ոչմիօրառանցբանաստեղծության #Պոեզիա #ՀամոՍահյան

Recent Posts

See All
Հետևեք մեզ
facebook-ում 
bottom of page